Dokumenta Nr. 465 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Lapu ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu" sagatavošana atskaņošanai