Dokumenta Nr. 468 "Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Stigas iela 0011, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības" sagatavošana atskaņošanai