Dokumenta Nr. 469 "Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Vijolīšu iela 1333, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības" sagatavošana atskaņošanai