Dokumenta Nr. 470 "Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Lāču iela 1002, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības" sagatavošana atskaņošanai