Dokumenta Nr. 472 "Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai