Dokumenta Nr. 473 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 56, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu" sagatavošana atskaņošanai