Dokumenta Nr. 476 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vēžu ielā 21, Jūrmalā" sagatavošana atskaņošanai