Dokumenta Nr. 486 "Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-2, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai