Dokumenta Nr. 487 "Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-84, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai