Dokumenta Nr. 488 "Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-103, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai