Dokumenta Nr. 489 "Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-31, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai