Dokumenta Nr. 490 "Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai