Dokumenta Nr. 491 "Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-49, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai