Dokumenta Nr. 492 "Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai