Dokumenta Nr. 499 "Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Liesmas ielā 1A, Jūrmalā" sagatavošana atskaņošanai