Dokumenta Nr. 500 "Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Burtnieku ielā 22, Jūrmalā, sakārtošanu" sagatavošana atskaņošanai