Dokumenta Nr. 513 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai