Dokumenta Nr. 538 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 6 Alejas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai