Dokumenta Nr. 5 "Par piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajai teritorijai piegulošajos Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos" sagatavošana atskaņošanai