Dokumenta Nr. 32 "Ķemeru kūrorta parka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" sagatavošana atskaņošanai