Dokumenta Nr. 36 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par nekustamā īpašumanodokli Jūrmalā”

" sagatavošana atskaņošanai