Dokumenta Nr. 17 "Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija nolikumā Nr. 44 “Jūrmalas Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums”" sagatavošana atskaņošanai