Dokumenta Nr. 1 "Par zemesgabala Ziedoņa ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai