Dokumenta Nr. 4 "Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli" sagatavošana atskaņošanai