Dokumenta Nr. 5 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 71, Jūrmalā" sagatavošana atskaņošanai