Dokumenta Nr. 6 "Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai