Dokumenta Nr. 7 "Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai