Dokumenta Nr. 10 "Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 – 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu" sagatavošana atskaņošanai