Dokumenta Nr. 12 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mirdzas ielā 22, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu" sagatavošana atskaņošanai