Dokumenta Nr. 15 "Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 44, Jūrmalā, apstiprināšanu" sagatavošana atskaņošanai