Dokumenta Nr. 16 "Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 2, Jūrmalā, apstiprināšanu" sagatavošana atskaņošanai