Dokumenta Nr. 19 "Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-408, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai