Dokumenta Nr. 20 "Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai