Dokumenta Nr. 25 "Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Upes ielā 3, Jūrmalā, sakārtošanu" sagatavošana atskaņošanai