Dokumenta Nr. 26 "Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Strēlnieku prospektā 86, Jūrmalā, sakārtošanu" sagatavošana atskaņošanai