Dokumenta Nr. 98 "Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu" sagatavošana atskaņošanai