Dokumenta Nr. 101 "Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai