Dokumenta Nr. 102 "Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli" sagatavošana atskaņošanai