Dokumenta Nr. 108 "Par būvju īpašniekiem vai valdītājiem nosakāmo maksu par zemes lietošanas tiesībām" sagatavošana atskaņošanai