Dokumenta Nr. 111 "Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu" sagatavošana atskaņošanai