Dokumenta Nr. 112 "Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-11 – 17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai