Dokumenta Nr. 126 "Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-88, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai