Dokumenta Nr. 127 "Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-122, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai