Dokumenta Nr. 128 "Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-6 - 28, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu" sagatavošana atskaņošanai