Dokumenta Nr. 129 "Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-28, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā" sagatavošana atskaņošanai