Dokumenta Nr. 131 "Par vidi degradējošas ēkas Matrožu ielā 10, Jūrmalā, sakārtošanu" sagatavošana atskaņošanai