Dokumenta Nr. 188 "Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 25, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai