Dokumenta Nr. 189 "Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-409, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu" sagatavošana atskaņošanai