Dokumenta Nr. 190 "Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu" sagatavošana atskaņošanai