Dokumenta Nr. 191 "Par dzīvojamās telpas Engures ielā 9-32, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu" sagatavošana atskaņošanai